pomiary sieci logicznych i telefonicznych

 

Na zakończenie instalacji wykonujemy opomiarowanie wszystkich lini okablowania strukturalnego za pomoca miernika dynamicznego firmy FLUKE DSP 2000 lub FLUKE DSP 4000.

Mierniki Fluke’a wyposażone są w cyfrową technologię pomiarową niezbędną, aby uzyskać poniższe wydajne funkcje diagnostyczne.

Miernik pracuje w paśmie do 350 MHz; ten zakres pomiarowy znacznie przekracza górną granicę określoną dla proponowanej kategorii 6: 200-250 MHz. Wykonuje pomiary poza zakresami określonymi w standardach, osiąga poziomy technologiczne określone w specyfikacjach czołowych producentów wyposażenia sieciowego.

Połączenia światłowodowe sprawdzamy za pomocą reflektometru optycznego.