rozległe sieci światłowodowe wielodomowe i jednodomowe

 

Do budowy instalacji światłowodowych używamy kable produkcji krajowej lub zagranicznej, wszystko jest zależne jakie wymagania stawia klient. W przypadku budowy Rozległych Sieci Komputerowych WAN stosujemy światłowody wielodomowe o różnej średnicy rdzenia włókna szklanego. Rozróżniamy dwa rodzaje wielomodów 50/125μm oraz 62,5/125μm. Kable optyczne jednodomowe 9/125μm to rozwiązanie, które ma zastosowanie kiedy odległości są dość znaczne. Wszystkie włókna kabli optycznych powinny być zakończone z dwóch stron złączami światłowodowymi typu ST, S.C., LC lub innymi zgodnymi z zaakceptowanymi wtykami. Kable optyczne możemy zakończyć metodą spawania na obu końcach, zakończenie powinno odbywać się na panelu światłowodowym w szafie dystrybucyjnej z zachowaniem odpowiednich zapasów.