systemy gaszenia gazami neutralnymi w pomieszczeniach serwerowni

 

Dla zabezpieczenia ważnych i strategicznych pomieszczeń technicznych jakimi są serwerownie komputerowe proponujemy Państwu system gaszenia gazem neutralnym. Opieramy się na systemie KD-200 którego środek gaśniczy FM-200®, jest przeznaczony do gaszenia pożarów klasy A, B i urządzeń pod napięciem. Sprawdza się jako środek w pomieszczeniach serwerowni gdzie szczególnie wrażliwe są urządzenia elektroniczne. Systemy te pracują w oparciu o ciśnienie pracy 42 bary. System 42 barowy stał się tak sprawdzonym rozwiązaniem, że zastosowano go również w systemie KD-1230. System 42 barowy wyparł starszy system 25 barowy, ze względu na znacznie lepsze parametry przepływu środka gaśniczego, który musi być wyzwolony w czasie od 6 - 10 sekund. System ten pozwala on na budowę bardzo skomplikowanych układów rurociągów o długich odcinkach oraz stosowanie zaworów strefowych. W systemie KD-200 są wykorzystywane zbiorniki od 16,2 – 141,1 kg. Zbiorniki są znakowane П wg dyrektywy TPED. Projektowe stężenia gaszące FM-200® zawierają się od 7-8,5% i są one niższe od poziomu NOAEL (max. stężenia projektowego, które nie ma działania na człowieka).

Na dzień dzisiejszy FM-200® zajmuje wciąż dominującą pozycję wśród sprzedawanych środków gaśniczych halokarbonowych w Polsce.