instalacje sygnalizacji pożaru

 

W dobie komputeryzacji i szybkiego rozwoju elektroniki nie należy zapominać o bardzo ważnym czynniku jakim jest bezpieczeństwo Państwa firmy. Chodzi o zabezpieczenie pożarowe, które pozwala w szybkim czasie wykryć ognisko zapalne. System sygnalizacji pożaru składa się z centrali pożarowej adresowalnej zalecanej do różnego rodzajów obiektów użyteczności publicznej. Możliwość adresowania elementów liniowych pozwala na zidentyfikowanie miejsca powstania zagrożenia pożarowego. Elementy współpracujące z centralą to:

 

 

 1. adresowalne czujki pożarowe szeregu 4040:
  • optyczne dymu DUR,
  • optyczne dymu DOR,
  • jonizacyjne dymu DIO,
  • nadmiarowo-różniczkowe ciepła TUP,
  • optyczno-temperaturowa DOT,
  • czujka dymu i płomienia DPR,
  • czujka radiowa DUR-4047,

 2. konwencjonalne czujki pożarowe szeregu 40 (na linii bocznej za adapterem ADC-4001M):
  • temperaturowo-płomieniowa TOP,
  • płomienia (ultrafiolet) PUO,
  • iskrobezpieczne (wg instrukcji producenta),
  • liniowe dymu DOP

 3. ręczne ostrzegacze (przyciski) pożarowe:
  • wnętrzowe ROP-4001M,
  • zewnętrzne ROP-4001MH

 4. elementy kontrolne, sterujące:
  • element kontrolno-sterujący EKS-4001
  • wielowyjściowy element sterujący EWS-4001,
  • wielowejściowy element kontrolny EWK-4001

 5. adaptery:
  • adapter linii bocznej ADC-4001M,
  • adapter czujek radiowych ACR-4001

 6. adresowalne sygnalizatory akustyczne SAL-4001

 7. terminal sygnalizacji równoległej TSR-4000